OK
mohitgostar

پارتیشن فریم لس

پارتیشن فریم لس با توجه به ایجاد دید وسیع و گسترده ,باعث افزایش فضا و نیز زیبا تر شدن محیط میشود.

به همین علت این سازه ها در بیشتر دکوراسیون ها ی اداری و سازمانی مورد استفاده قرارمیگیرند.

ویژگیها

*ایجاد فضای مدرن با دید وسیع

*راهی موثر در ارتباط بصری کارمندان ,با از بین بردن فاصله ها

*نمایانگر فرهنگ سازمانی شرکتها و تحولی نوین در پیشبرد اهداف یک مجموعه