OK
mohitgostar

میز مدیریت چه ویژگیهایی دارد؟

مدیریت در راس هرم یک مجموعه میباشد که تمام تصمیم های مهم در نهایت با تایید مدیر جمع بندی میشود از این رو در انتخاب میز مدیریت مناسب باید دقت کرد تا میزی تهیه شود که در خور شخصیت یک مدیر باشد.

با در نظر داشتن رعایت اصول ارگونومی ,به شیک بودن آن نیز باید توجه شود.برخلاف میزهای کارمندی و کارشناسی که اصولا به شکلی ساده تر طراحی میشوند,میز مدیریت کمی با وقارتر و حجیم تر است,با رنگبندی خاص متناسب با طراحی اتاق مدیریت.

بهتری حالت برای میز مدیریت میزی باید باشد با ساختار L ,یک فایل با ابعاد حدودی :طول 170 عرض 50 و ارتفاع 65 که خود این فایل L میز را تشکیل میدهد

ابعاد میز مدیریت

در حالت استاندارد یک میز مدیریت مناسب دارای ابعادی با عرض حداقلی 80سانتیمتر و طول حداقلی 180سانتیمتر و ارتفاع بین 76 تا 80سانتی متر است.