OK
mohitgostar

چگونگی اصول ارگونومی در محیط کار

اصولادر هر مجموعه ای افرادی فعالیت دارند که در بخش خدمات و یا تولید مشغول به کار هستند و متناسب با فعالیتشان از یکسری تجهیزات از قبیل میز,صندلی ,کامپیوتر,فاکس,تلفن و غیره در جهت پیشبرد اهداف مجموعه استفاده میکنند.گاها این تجهیزات به طور سلیقه ای فراهم میشوند.بدون در نظر گرفتن سلامت بدنی کارکنان که به مرور زمان مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد میکند,مشکلاتی از قبیل ناراحتی های اسکلتی و عضلانی ,وبه طور حتم این موارد تاثیر مستقیم در کیفیت و کمیت کار دارد و باعث نارضایتی کارکنان و مجموعه میگردد.

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که در ارگونومی ,طراحی مبلمان اداری برای کارمندان اداری امری حیاتی و پررنگ میباشد.زیرا طراحی اصولی و درست مبلمان اداری ازجهتی سلامت کارمندان را تامین میکند واز جهتی تضمین کننده کیفیت کار و راندمان کاری کارمندان میباشد.

قبل از شروع ارزیابی و تجهیز امکانات مواردی هستند که باید مورد توجه قرار داد :

  • محدوده فضای کار
  • وضعیت بدنی کارکنان در حین فعالیت

پس از ساخت ویا خرید میز وصندلی باید از احساس راحتی اطمینان حاصل شود .این میزان را میتوان به چند روش تشخیص داد

  • مشاهده حرکات و وضعیت بدن
  • مشاهده نحوه انجام کار

با ارز یابی فردی و بررسی ناراحتی های اسکلتی ,عضلانی و وضعیت حالت بدن ,میزان راحت بودن میز و صندلی را ویتوان سنجید ,احساس راحتی در واقع رضایت و لذت فرد از وضعیت و تجربه ای است که بدست آمده,راحتی بیان وجود یک حالت فیزیو لوژیکی است که بیانگر در تعادل بودن فیزیکی انسان و محیط اطراف میباشد.

در حقیقت آرامشی که در چند دقیقه استفاده از میز و صندلی احساس میشود میتواند تا چند ساعت دیگر راهم در بر بگیرد.