OK
mohitgostar

ابعاد استاندارد در میز اداری مدرن چگونه است؟

ابعاد استاندارد در میز اداری مدرن چگونه است؟ رعایت اصول ارگونومی در طراحی مبلمان اداری مدرن مسآله بسیار مهمی است,افراد زمان زیادی از روز را برای انجام فعالیت های کاری خود پشت میز میگذرانند و نیاز به میز و صندلی استاندارد امری مهم به شمار میرود. یکی از موارد ابعاد استاندارد در صندلی و میز اداری مدرن است که اینجا به تفکیک به این موضوع میپردازیم. ابعاد استاندارد برای میز مدیریت چه ابعادی است؟ میز مدیریت یکی از موارد میز اداری مدرن و مبلمان اداری مدرن محسوب میشود که از نظر ابعاد در مقایسه با میز های کارمندی ابعاد بزرگتری دارد,حداقا عرضی که میتوان برای یک میز مدیریت تعریف کرد 70 وحداقل طول 160 است. در حالت معمول,عرض 80 و طول200 از متداولترین ابعاد میباشد که در حالت استاندارد با توجه به فضای موجود عرض 90 و طول 200بهترین گزینه است. ابعاد استاندارد برای میز جلسه مدرن چه ابعادی است؟ در میز جلسه مدرن که یکی از موارد میز اداری مدرن و مبلمان اداری مدرن محسوب میشود نسبت به میز های دیگر اداری باید این نکته را در نظر بگیریم, با توجه به این موضوع که در دو طرف میز صندلی قرار میگیرد حتما باید در محاسبه عرض میز دقت شود ,از این رو حداقل عرض برای میز جلسه 90 و حداکثر 120باشد. ولی اگر بخواهیم ابعاد استاندارد را برای یک میز جلسه مدرن بیان کنیم مناسبترین عرض100 است و طول بستگی به تعداد افراد تشکیل جلسات دارد که به صورت تفکیک هر فرد نیاز به حد اقل 70 سانتیمتر فضا دارد .

ابعاد استاندارد برای میز کارمندی چقدر است؟

در فضاهای اداری میز کارمندی مدرن که یکی از موارد میز اداری مدرن و مبلمان اداری مدرن محسوب میشود دارای ارزش قابل توجهی است. سعی میشود میزی برای این امر انتخاب شود که دارای ابعادی مطابق با اصول ارگونومی و فضای موجود داشته باشد,یک میز معمول کارمندی دارای حد اقل عرض 60و طول 120 است و همچنین حد اکثر عرض 70وطول 160 میباشد. در جمع بندی به این نتیجه میرسیم که ابعاد با عرض 70 و طول 140 در حالت استاندارد قرار میگیرد. با قرار دادن یک میز کار گروهی مدرن میتوان بیشترین بهره را از فضای اداری برد,از این جهت که افراد به صورت متمرکز و نزدیک به هم قرار میگیرند که این نزدیک بودن باعث میشود کارمندان در تبادل استاد با یکدیگر کا راحت تری داشته باشند و دیگر نیازی نیست اسناد را روی میز خود انباشته کنند که باعث به هم ریختگی و شلوغ شدن سطح میز میشود. ابعاد استاندارد برای میز کارشناسی به چه صورت است؟ میز کارشناسی یکی از موارد میز اداری مدرن و مبلمان اداری مدرن محسوب میشود که در هر اداره و دفتر کاری کاربرد دارد و کارشناسان از این نوع میز استفاده میکنند. ارتفاع میز کارشناسی مانند دیگر میز های اداری 75 تا 77سانتیمتر است. طول میز کارشناسی با توجه به کاربرد آن شلوغی بیشتری را روی صفحه خود میبیند که به همین دلیل ابعاد نسبتا بزرگتری نسبت به میز های کارمندی دارد. برای یک میز کارشناسی حداق عرض 70 و حداقل طول 120 مورد نیاز است و عرض80 در طول 160 با توجه به فضای قرار گیری مناسب و استاندارد است. در بیشتر مواقع میز کارشناسی مدرن به صورتL طراحی میشود تا افراد بتوانند برای قرار دادن اسناد و مدارک یک فایل کشو دار و کمد در میز داشته باشند. در اینصورت بدون در نظر گرفتن عرض میز باید 80 سانتیمتر را برای طول L در محاسبات لحاظ کنیم,تا فضای کافی برای قرار دادن صندلی در پشت میزداشته باشیم و از لحاظ کابردی یک کمد مناسب برای قرار دادن اسناد و لوازم شخصی در زیر میز قرار بگیرد که در زیبایی میز سهم بسزایی دارد. در مجموع کل میز اداری مدرن و مبلمان اداری مدرن ,به این نتیجه میرسیم میزهایی را انتخاب کنیم که دارای ابعادی استاندارد مطابق با اصول ارگونومی داشته باشند تا در صورت استفاده شدن در ساعات طولانی موجب خستگی ناشی از احساس درد در کمر ,گردن وحتی پاها نشوند. با لحاظ کردن مواردی که عرض شد یک مجموعه میتواند در پیشبرد اهدافی که دارد با القای شادی و نشاط با استفاده از میز اداری مدرن یا مبلمان اداری مدرن با سرعت بیشتری در حرکت باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد میز اداری مدرن و مبلمان اداری مدرن با کارشناسان تیم محیط گستر در ارتباط باشید.